Budd Chiari sendromu olan ve olmayan Behçet hastalarının demografik, klinik ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesiDescription:

Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar;

Daha önce duyurmuş olduğumuz Budd Chiari sendromunun (BC) eşlik ettiği Behçet hastalarının (BH) değerlendirileceği veri tabanımız sizlerin de önerileri doğrultusunda yaptığımız değişikliklerle tamamlanmıştır. Veri tabanı düzenlenirken öncelikli olarak BC’li BH’nın verilerini toplamayı ve BC’si olmayan BH ile karşılaştırmayı planlamıştık. Ancak harcanan emeğin daha rasyonel kullanımı açısından yeni düzenlemeler yaptık. Mevcut veri tabanı tüm BH’nın bilgilerinin rahatça girilebileceği nitelikte hazırlanmıştır. Bu çalışma için BC bir çalışma modülü olarak kabul edilirse, örneğin bu modülün yerine çok rahat bir “sinüs ven trombozu” veya “intrakardiyak trombüs” ya da “anti-TNF kullanan BH” konulabilecek niteliktedir. Hazırlanan veri tabanı ile bu tür hastalar önceden kolayca belirlenebilecektir. Elimizden geldiğince kullanılmayacak bilgileri ayıklanmış bir veri tabanı yapmayı hedefledik ve sanırım başarılı da olduk.

Bu çalışmamız BC’nin eşlik ettiği BH’nın özelliklerini saptayacağımız bir çalışmadır. Şu anda BH-BC birlikteliği olan en büyük veri 43 hastalık veridir. Ön çalışmalarımız bu sayının en az 2 katına ulaşabileceğimizi göstermektedir. Bu sayede morbidite ve mortalite açısından bizim için önemli bir sorun olan BC hastaları hakkında önemli bilgiler üretebileceğimizi düşünüyoruz.

İlk etapta hedefimiz ACR’a ilk bilgilerimizi bildiri olarak göndermektir. Bunun için her bir BC hastasına karşılık olarak yaş, cins, hastalık süresi uyumlu 5 BH’ı girilmesini bekliyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz tüm BH’nın bu veri tabanına girilmesi. BC hastası olmayan merkezlerden de bu nedenle kendi BH’nı girmesini bekliyoruz.

Çalışmadaki isim sıralaması TULİP çalışma esaslarına göre düzenlenecektir. Çalışma ben ve yan dal asistanımız Uz. Dr. Lütfi Akyol tarafından yürütülecektir.

Veri tabanı adım adım doldurulacak kısımlar hakkında sizi yönlendirecektir. En sonda ek bir mesaj kısmı vardır. Burada çalışma ile ilgili önerilerinizi ve hastalar ile ilgili formda bulunmayan ek bilgilerinizi yazabilirsiniz.

Önemli hedeflere emin adımlarla ilerleyen tüm değerli TULİP üyelerinin katkılarını bekliyoruz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Mehmet SayarlıoğluInstructions:Project Admins:

  • Mehmet Sayarlio
  • Umut Kalyoncu


Project start - end date: 20/02/2015 - 20/02/2017