Temporal Arterit Veri TabanıDescription:

Temporal arterit (GCA), Batı toplumunda en sık saptanan vaskülit olarak bildirilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda GCA, özellikle kuzeyde, İskandinav ülkelerinde sık görülmektedir. Potansiyel olarak görme kaybı oluşturması ile morbiditeye neden olması, anevrizma gelişimi ile vasküler komplikasyona yol açması nedeniyle ilginç bir hastalıktır. Yaşlı hastada uzun dönem steroid kullanımı gerektirmesi nedeni ile patogenezde sağlanan ilerlemelerle biyolojik tedavilerin ön plana çıktığı günümüzde GCA tedavisinde de yeni arayışlar bulunmaktadır.

Temporal arterit sıklığı ile ilişkili ülkemizden oldukça sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Daha once merkezimizden hastane verilerine dayalı kayıt sistemimizi esas aldığımızda 50 yaş üzerindeki kişilerde GCA yıllık insidensini 100 binde 1.13 olarak saptamıştık. Ülkemizden farklı merkezlerde tanı konulan GCA hastalarının genel klinik özelliklerinin ve uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Çalışmamız kapsamında yeterince hasta toplanırsa hem klinik epidemiyolojik açıdan çalışmalar için veritabanı oluşturacak hem de genetik veya histolojik, doku düzeyinde çalışmalar planlanması için zemin oluşturabilecektir.Instructions:

Tanımlanan kriterlere gore GCA tanısı konulan hastaların genel klinik, demografik özellikleri değerlendirilecektir. Ayrıca görme kaybı, vasküler komplikasyon, prognostic faktörler (ilaç, sigara vb.) ve mortalite gibi sonuçlar belirlenmeye çalışılacaktır.

Sadece polimiyaljiya romatikası olan hastalar çalışmaya alınmayacaktır. GCA tanısında 1990 ACR kriterleri kullanılacaktır.


Project Admins:

  • Fatma Alibaz-Oner
  • Umut Kalyoncu


Project start - end date: 12/05/2015 - 31/12/2022