Antiphospholipid Syndrome (APS)Description:

Bu projenin amacı Antifosfolipid antikor (aPL) pozitif hastalarla ilişkili ulusal bir veritabanı oluşturmaktır. Oluşturulacak bu veritabanı ile amac;

 

(1) aPL ilişkili klinik problemleri ve tedavi yanıtını daha iyi tanımlamak;

(2) Gelecekte oluşturulacak klinik araştırma projeleri için bir kaynak oluşturmaktır

 Instructions:

Primer       Amaç:                               Persistan aPL pozitif hastalar için web tabanlı klinik veritabanı kurmak

 

Dahil etme kriteri:                          - Yaş 18-75

- Aşağıdaki gibi tanımlanan persistan aPL-pozitifliği (en az 12 hafta arayla)

     • aCL IgG/M (> 40U) ve/veya
     • 2GPI IgG/M) ve/veya
     • Pozitif lupus antikoagulan testi (uluslararası tromboz ve hemostaz topluluğunun önerilerine gore çalışılmış )

Dışlama Kriteri:               

·         Hastanın reddetmesi

·         Çalışma dizaynı ve takip prosedürlerine uyumsuzluk

 

Çalışma Prosedürü:                        Bilgisayar temelli veritabanında, hasta bilgileri güvenli bir şekilde kodlanarak kaydedilecek. Merkez spesifik hasta numaralandırılmaları otomatik olarak yapılacak.

 

Toplanacak klinik veri alanları:

 • Demografi
 • aPL ilişkili tıbbi özgeçmiş
 • Sınırlı genel tıbbi özgeçmiş
 • aPL testleri
 • aPL-ilişkili geçmiş ve şimdiki tedaviler
 • Başlangıç sistemik otoimmun hastalık hikayesi


Project Admins:

 • Ayten Yazıcı
 • Ibrahim Vasi
 • Rıza Kardaş
 • Umut Kalyoncu


Project start - end date: 01/07/2016 - 31/12/2022