FMF in Central Anatolia “FiCA”Description:

Çalışmada, Ailesel Akdeniz ateşi hastalarının demografik, klinik özellikleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir.Instructions:Project Admins:

  • Abdurrahman Tufan


Project start - end date: 17/01/2018 - 01/01/2019