QARAT ÇalışmasıDescription:

Gelişmiş Romatoid Artrit (RA) Tedavisi Almakta Olup Başka Bir Gelişmiş RA Tedavisi İlacına Geçen veya Gelişmiş RA Tedavisine Yeni Başlayacak Hastaların Yaşam Kaliteleri, Tedavi Seçeneklerine Yaklaşımları ve Hastalık Kaynaklı İş Gücü Kayıplarının Belirlenmesine Yönelik Çok Merkezli, Prospektif, Gözlemsel ÇalışmaInstructions:

Birincil Amaç:

Gelişmiş romatoid artrit (RA) tedavisi ilacı almakta olup başka bir gelişmiş RA tedavisi ilacına geçen hastalar veya gelişmiş RA tedavisine yeni başlayacak hastaların yaşam kalitelerinin ve düşük hastalık aktivitesine (low disease activity-LDA) ulaşma oranlarının bir yıllık takip ile EQ-5D ve DAS28-4 (ESH) ile ölçülmesi.

İkincil Amaçlar:

 • Birincil amaçta tanımlanan hastaların;
  • Oral, subkutan (SC) enjeksiyon veya intravenöz (IV) tedavi seçeneklerine yaklaşımlarının belirlenmesi.
  • RA kaynaklı iş gücü kayıplarının İş Verimi ve Faaliyetlerinde Bozulma Anketi (Work Productivity and Activity Impairment-WPAI) anketi ve çalışma kapsamında belirlenen sorular aracılığıyla saptanması.
  • Genel sağlık durumlarının Sağlık Değerlendirme Anketi (Health Assessment Questionnaire-HAQ) aracılığıyla, hastalık durumlarının Hastalık Aktivite Skoru (Disease Activity Score- DAS28-4 (ESH)) aracılığıyla, ağrı durumlarının VAS-Ağrı skorlaması (Pain Visual Analogue Scales-PAIN VAS) aracılığıyla belirlenmesi.
 • Uygulanan tedavinin yaşam kalitesi (EQ-5D) üzerine etkisinin ve yaşam kalitesinin tercih edilen tedavi seçeneğinin belirlenmesine olan etkisinin saptanması.
 • Hastaların tedavi uyumunun Romatolojide Uyum Anketi (Compliance Questionnaire For Rheumatology-CQR) anketi aracılığıyla belirlenmesi ve tedavi uyumunun yaşam kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi.
 • Tercih edilen tedavi seçenekleri ve iş gücü kaybı arasındaki ilişkinin saptanması.
 • HAQ anketi ile belirlenecek olan genel sağlık durumunun, DAS28-4 (ESH) ile belirlenecek olan hastalığın genel durumunun ve VAS-Ağrı skorlaması ile belirlenecek olan ağrı durumunun tercih edilen tedavi seçeneklerine etkisinin belirlenmesi.

 


Project Admins:

 • HANER DIRESKENELI


Project start - end date: 30/05/2016 - 12/08/2020